Palestra - fitness club Olsztyn

PALESTRA - fitness club Olsztyn

Info dot. Lockdown

Drodzy „Fitnessiacy” 🙂
W poniedziałek dojdzie do rozmów przedstawicieli branży fitness z rządem. Do tego czasu podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu działalności siłowni, natomiast opierając się na rozporządzeniu, które umożliwia działalność obiektom sportowym, polegającą na organizacji zajęć sportowych – utrzymujemy sportowe zajęcia fitness obecne w grafiku, w przekonaniu o właściwej interpretacji tego przepisu ( poniżej prawna definicja sportu). W/w rozporządzenie wprowadziło prawdziwy chaos. Zamykając nasze obiekty, uniemożliwiając nam prowadzenie działalności zaburza jednocześnie zasady uczciwej konkurencji. Szkoły tańca i inne podobne podmioty, nie objęte tym zakazem a prowadzące również zajęcia fitness, w sposób oczywisty będą bezwzględnym beneficjentem takiej sytuacji. Jeśli chodzi o zajęcia na siłowni, rozważamy możliwość uczestnictwa w ramach zorganizowanych zajęć sportowych. Jednak czekamy na efekty poniedziałkowych rozmów rząd-branża fitness.
[Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.]
Dz.U.2020.1133 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2020 r.

89 541 47 15 501 009 724
ul. Żurawskiego 1A/6 10-689 Olsztyn
  • Cennik
    Cennik
  • Grafik
    Grafik zajęć
Formy aerobiku
Formy aerobiku